Kontakt

adres:
   KWW Przyjazna Łomża
   ul. Długa 12/7
   18-400 Łomża
    (wejście z dziedzińca wewnętrznego)
e-mail:
   przyjazna.lomza@gmail.com
tel. kontaktowy:
   606 483 796