2. Jan Jarota

Łomżyniak, ojciec trojga dzieci, działacz narodowy. Poseł na Sejm V kadencji. Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży [kadencja 2002-2005], doświadczony radny [kadencja 1994-98, 2013-14]. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie-Wydział Weterynarii [obecnie UWM] oraz Akademii Teologii Katolickiej  w Warszawie [obecnie UKSW], lekarz weterynariimagister teologii.

Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Udziela  się  wraz  z żoną Elżbietą w Ruchu Kościoła Domowego.

Hobby: książki, muzyka, szachy brydż.


facebook.com/303341956924925

3. Aleutyna Kołos

Kim Jestem:

Nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 1 i 11 Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży, członek władz wojewódzkich i centralnych. Osoba dynamiczna i  skuteczna w działaniu.

Dlaczego kandyduję do rady Miasta Łomży:

Mam doświadczenie w pracy społecznej. Zawsze stałam po stronie spraw ludzkich, występowałam w obronie oświaty publicznej i miejsc pracy, przeciwko likwidacji szkół. Jako radna chcę mieć realny wpływ na kształtowanie polityki oświatowej w naszym mieście.

Zależy mi na:

– wszechstronnym rozwoju Łomży
– przeciwdziałaniu bezrobociu i tworzeniu nowych miejsc pracy
– aktywizacji seniorów w życiu publicznym


facebook.com/2162206784027459

4. Małgorzata Śliwka

Jestem przedsiębiorcą. Od 10 lat prowadzę działalność gospodarczą – usługi krawieckie.

Znam problemy małych zakładów usługowych. Chciałabym zwracać na nie uwagę Prezydentowi i Radzie Miejskiej Łomży. Dlatego kandyduję.

Moja dewiza to dobrze wykonana praca.

5. Sławomir Józef Wróbel

Łomżyniak. Praktykujący katolik, członek  Zakonu Rycerzy Kolumba (IV najwyższy stopień przynależności) – największej na świecie katolickiej organizacji świeckiej o charakterze charytatywnym. Dawniej czynny sportowiec. Angażuje się w działania społeczne i samorządowe. Potrafi jednoczyć ludzi do wspólnego działania. Zdecydowany i odpowiedzialny reprezentant ludzi, którzy mu ufają. Skutecznie zablokował wybudowanie kolejnego sklepu w miejscu popularnego boiska osiedlowego.

7. Wojciech Trawiński

W 2013 roku ukończył ASP przy PWSIP w Łomży na kierunku technik farmaceutyczny.

Zawsze chętnie niesie pomoc potrzebującym, aktywnie uczestnicząc w różnego typu akcjach charytatywnych. Uparcie dąży do wyznaczonych sobie celów. Powierzone mu zadania wykonuje sumiennie i dba o to, aby były w pełni wykonane.

Muzyk, gitarzysta, piosenkarz czynnie włącza się w życie kulturalne Łomży. Jego występy uświetniają wiele miejskich uroczystości.


facebook.com/trawinski.wojciech

8. Tadeusz Zaremba

Moim celem jest:

  • utrzymanie „w ryzach” cen wody, ciepła, usuwania odpadów komunalnych, które w stanowią ogrom część kosztów utrzymania rodzin
  • dbałość o dobre wykorzystanie każdej złotówki ze środków publicznych – bez rozrzutności i taniej promocji
  • jawność i bezstronność przy obsadzie stanowisk podległych miastu.

Okręg 4 obejmuje ulice:

Hipokratesa, Kasztelańska, Katyńska, Kazańska, Księcia Janusza I, Księcia Stanisława, Księżnej Anny, Por. Łagody, Mazowiecka, Owocowa, Al. Józefa Piłsudskiego – od początku do Zawadzkiej (od nr 1 do nr 33 i od nr 2 do nr 12), Rycerska, Sybiraków, Szmaragdowa, Talesa z Miletu