1. Ewa Małgorzata Chludzińska

Wieloletnia nauczycielka Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży, dr nauk społecznych UW, nauczyciel akademicki, matka czworga dzieci, bezpartyjna, radna Rady Miejskiej Łomży. Wyznaje zasadę, że życie jest służbą.

Dlaczego kandyduję do Rady Miejskiej Łomży?

Mam już trochę doświadczeń w pracy w obecnej kadencji. Znam problemy miasta. Nie akceptuję partyjnego klucza, kolesiostwa i prywaty w sprawach  dotyczących naszej miejskiej wspólnoty.

Zawsze dotrzymuję słowa

Jako radna Rady Miejskiej Łomży, zgodnie z wyborczymi obietnicami w kampanii z 2014 roku, ufundowałam w latach 2014, 2015, 2016, stypendium – nagrodę edukacyjną w wysokości jednej miesięcznej diety radnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 4.

Zawsze myślę o ludziach

Jako pierwsza w styczniu 2018 r. wystąpiłam na sesji Rady Miejskiej Łomży z projektem bezpłatnej komunikacji miejskiej dla wszystkich mieszkańców Łomży.
Szczególnie bliskie są mi problemy oświaty.
Łomża to moje miasto, mój dom, moja ulica, moi sąsiedzi, znajomi z osiedla, ludzie, z którymi pracuję, których spotykam….

ŁOMŻA to MY


facebook.com/ChludzinskaEwa

2. Andrzej Podsiadło

Społecznik zabiegający o estetykę i rozwój Osiedla nr 5 oraz historycznego centrum miasta. Od 2009 r. członek Rady Osiedla, od 2012 r. jej przewodniczący.

Inicjator wielu zwycięskich projektów w Budżecie Obywatelskim, m.in. ul. Jana z Kolna, ul. Szkolna, dwóch odcinków ul. Zielonej, schodów z ul. Zielonej na Rybaki, z ul. Zjazd na Zamiejską, schodów z ul. Rybaki na ul. Sikorskiego, chodnika przez „Mogiłki” oraz przystanku MPK na ul. Giełczyńskiej.

Konsekwentnie dbający o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców Osiedla, zwłaszcza starszych, do czego bardzo przyczyniły się wykonane zadania.

Laureat „Wyróżnienia Łomżyńskiego Społecznika Roku 2017”.

3. Małgorzata Danuta Sokołowska

Ekonomistka, działaczka społeczna.
Absolwentka Uniwersytetu  Łódzkiego – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.
Pracuje od wielu lat w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Łomży.
Mężatka, bezpartyjna, otwarta na ludzkie problemy egzystencjonalne.

Kandyduję z komitetu bezpartyjnego Przyjazna Łomża, ponieważ uważam, że jedynie samorządność pozbawiona barw partyjnych i odgórnego sterowania może zaspokoić słuszne  potrzeby i dążenia mieszkańców Łomży

4. Grażyna Wojewoda

Jestem pedagogiem, wieloletnią nauczycielką w Zespole Szkół Specjalnych.

Moja pasją jest wspieranie w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej szczególnie troskliwej opieki.

Kandyduje do Rady Miejskiej, ponieważ chciałabym zwracać uwagę na problemy ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych, a samorząd lokalny może dla nich uczynić wiele dobrego. Bardzo mi zależy, by Starówka Łomżyńska znów zaczęła tętnić życiem towarzyskim i kulturalnym.

5. Andrzej Cezary Gatyński

Przedsiębiorca – handlowiec.

Dostrzega problemy osób starszych i niepełnosprawnych. Jako Radny chciałby uczestniczyć w działaniach na rzecz zapewnienia im wsparcia i opieki w codziennych sprawach życiowych, a także zorganizowania w Łomży zakładu opiekuńczo – pielęgnacyjnego dla osób samotnych, opuszczających szpital itp.

Zdolny gitarzysta, udziela się muzycznie w  uroczystościach społecznościowych i kościelnych. Chciałby zadbać w większe wsparcie dla chórów, zespołów i innych form artystycznej aktywności starszych i młodych.


facebook.com/756873687984867

6. Maciej Chludziński

Jestem człowiekiem z pasją, otwartym na ludzi. Zawsze stawiam czoła wyzwaniom, co prawda z różnym skutkiem, ale z uśmiechem na twarzy.  Łatwo nawiązuję kontakt a swoją determinacją i postawą potrafię budzić w ludziach nadzieję i motywacje do pokonywania własnych słabości. Po poważnym wypadku dostałem drugą szansę na życie i przez to rozumiem, jak wielka jest siła wiary i woli, która może przenosić góry.

Kandyduję do Rady Miejskiej, by uwrażliwić samorząd na potrzeby zwykłych ludzi potrzebujących. Moim celem jest działanie na rzecz ludzi niepełnosprawnych i osamotnionych.

Razem możemy zmieniać Łomżę na lepszą, bardziej przyjazną dla mieszkańców.

Moje hasło: Z sercem do ludzi

7. Krzysztof Cieśliński

Łomżyniak, od 20 lat związany zawodowo z Łomżyńską Spółdzielnią Mieszkaniową w Łomży, obecnie Zastępca Prezesa Zarządu.

Doświadczenia w pracy społecznej zdobywał w Radzie Osiedla nr 12, ostatnio Osiedla nr 11 – jednej z najbardziej aktywnych w Łomży, w której przez wiele lat był przewodniczącym. Członek Zarządu Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Zefir” w Łomży. Inicjator kilku zwycięskich projektów w zrealizowanych już edycjach Budżetu Obywatelskiego. Pomysłodawca i realizator akcji charytatywnej „Odkręcajmy dla Hospicjum. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz przez Krajową Radę Spółdzielczą odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. Interesuje się muzyką oraz szeroko rozumianą techniką.

Hasło wyborcze – TERAZ  CENTRUM

Okręg 1 obejmuje ulice:

Feliksa Bernatowicza, Boczna, Os. Bohaterów Monte Cassino, Adama Chętnika, Edwarda Ciborowskiego, Długa, Dworna, Farna, Giełczyńska, Zygmunta Glogera, Górna, Grobla Jednaczewska, Jana z Kolna, Jatkowa, Kanalna, Kapucyńska, Kazimierza Wielkiego, Kaznodziejska, Kierzkowa, Klasztorna, Kolegialna, Stacha Konwy, Mikołaja Kopernika, Pl. Tadeusza Kościuszki, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Krótka, Krzywe Koło, Al. Legionów – od początku do Gen. Władysława Sikorskiego, Łagodna, Łąkowa, ks. bp. Stanisława Kostki Łukomskiego, 3 Maja, Marynarska, Nadnarwiańska, Pl. Niepodległości, Nowa, Nowogrodzka – od początku do Adama Chętnika (od nr 1 do nr 27a i od nr 2 do nr 44), Ogrodowa, Pl. Papieża Jana Pawła II, Piękna, Pocztarska, Pl. Pocztowy, Polowa, Projektowana, Radziecka, Raginisa, Rybaki, Rządowa, Sadowa, Senatorska, Henryka Sienkiewicza, Gen. Władysława Sikorskiego – od Al. Legionów do końca, Stara, Pl. Stary Rynek, Stawowa, Stefana Batorego, Stroma, Szkolna, Szosa Zambrowska, Kpt. Franciszka Szymańskiego, Torfowa, Wąska, Wiejska, Wincentego Witosa, Władysława Jagiełły, Wojska Polskiego – od początku do Zygmunta Glogera (od nr 4 do nr 8a i od nr 11 do 39), Woziwodzka, Zakątek, Zamiejska, Zatylna, Zaułek Cmentarny, Zawadzka – od Szosy Zambrowskiej do Gen. Władysława Sikorskiego (od nr 6 do nr 42 i od nr 11a do nr 23), Zdrojowa, Zielona, Pl. Zielony, Zjazd, Żwirki i Wigury, Żydowska