Tadeusz Zaremba – kandydat na Prezydenta

Jako Prezydent zobowiązuję się:

 • Łączyć ludzi do wspólnych, ambitnych działań dla Łomżybez podziałów partyjnych i wykluczania kogokolwiek
 • Zapewnić sprawne działanie administracji  UM, która kompetencjami, troską o interesantów oraz szybkością działania zasłuży na miano Przyjazny urząd
 • Skończyć z republiką kolesi, tj. zatrudnianiem radnych i innych protegowanych w instytucjach, placówkach i spółkach miejskich.
 • Umacniać samorządność mieszkańców w osiedlach, z realnym prawem współdecydowania  w sprawach inwestycyjno-budżetowych Miasta
 • Zapewnić wnikliwą kontrolę kosztów w spółkach miejskich, bo za ich zbędne wydatki (np. reklama) muszą drogo płacić mieszkańcy w  opłatach za ciepło,wodę, ścieki, śmieci.
 • Skutecznie równoważyć dochody i wydatki budżetu z zachowaniem możliwości inwestowania i zmniejszania długu głównie poprzez intensywne zabiegi   o wzrost dochodów Łomżyniaków, zdobywanie wszystkich możliwych dotacji celowych i unijnych  oraz gospodarne wydatkowanie środków publicznych
 • Konsekwentnie realizować priorytety programowe Przyjaznej Łomży:

  • Samorząd wspierający talenty i zainteresowania młodych Łomżyniaków bogata oferta zajęć pozaszkolnych dla wszystkich, dobra edukacja zawodowa dla młodzieży i dorosłych
  • Godne życie seniorów w przyjaznym otoczeniu niższe opłaty komunalne, pomoc sąsiedzka (wolontariat) w codziennych sprawach, dobra opieka w chorobie, wspieranie integracji seniorów- klubów, ogrodów działkowych, uniwersytetów złotego wieku itp.
  • Partnerska, innowacyjna gospodarkawysokie zarobki, konkurencyjność, podwyższanie kwalifikacji, partnerstwo biznesowe, wspieranie inwestorów w nowoczesne technologie.
  • Kultura, sport, rekreacja jako przestrzeń integracji Mieszkańców i promowania naszej tożsamości
  • Uczciwe zarządzaniejawność i przejrzystość decyzji, skuteczna kontrola obywatelska, jawna polityka kadrowa, koniec z protekcją w zatrudnianiu.

Proszę Państwa o masowy udział w wyborach 21 października 2018 r. oraz poparcie mojej kandydatury – jako najlepiej przygotowanego do tej trudnej funkcji.
Moim doświadczeniem i skutecznością pragnę dobrze służyć Łomżyniakom.
Razem budujmy nasza pomyślność w Przyjaznej Łomży.

Tadeusz Zaremba

 • Absolwent Politechniki Warszawskiej, przedsiębiorca i nauczyciel.  Doświadczony menedżer, skuteczny w innowacyjnym działaniu i zarządzaniu zmianą.
 • Animator przedsiębiorczości. Lider wielu projektów rozwojowych w edukacji i biznesie.
  Potrafi  integrować ludzi do współpracy w realizacji ambitnych celów.
 • Samorządowiec z zasadami, nastawiony na transparentne, uczciwe działanie. Doświadczony i dociekliwy Radny Rady Miejskiej, konsekwentny zwolennik współpracy ponad podziałami na rzecz rozwoju Łomży i komfortu życia jej mieszkańców.
 • Specjalista od budżetu i finansów samorządowych.

Pierwsze doświadczenia społeczne zdobywał w samorządzie szkolnym i studenckim, wybierany do pełnienia ważnych funkcji przedstawicielskich na wydziale, w uczelni i środowisku warszawskim. Po powrocie do Łomży był lubianym przez młodzież, wyróżniającym się nauczycielem. Pełnił funkcje kierownicze w organizacjach politycznych i administracji wojewódzkiej, koordynował działania inwestycyjne w oświacie, m. in. budowę SP – 9, SP-10, przedszkoli nr 10, 14 i 15. Jako wicekurator – formalnie zlecił przygotowanie budowy pływalni w SP-10 i hali sportowej w SP-9.

Jako dyrektor, skutecznie zabiegał o szybką budowę Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Przykoszarowej. Kierował również wdrożeniem innowacyjnych form kształcenia w zawodach technicznych, opartych na europejskim modelu edukacji dualnej (integracja praktyki i teorii). Absolwenci „Mechaniaka” cieszą się prestiżem w całym kraju. Wielu z nich pełni ważne funkcje gospodarcze i publiczne.

W latach 1998-2001 był prezesem Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w której realizował procesy nowoczesnego zarządzania, modernizacji i termomodernizacji zasobów, inwestowania w wysokie kompetencje personelu.

Pracował także jako konsultant w centralnych instytucjach systemu oświaty oraz koordynował ogólnopolskie programy efektywnej edukacji ekonomicznej (Ekonomia w szkole, Moje finanse) 

Absolwent Szkoły Liderów Społecznych, trener, współpracownik organizacji pozarządowych działających na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, edukacji zawodowej dorosłych i wsparcia ludzi o szczególnych potrzebach, w tym seniorów i niepełnosprawnych. Współpracuje z samorządami woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego w zakresie rozwoju edukacji na terenach wiejskich.

Zrewitalizował zabytkową nieruchomość rodzinną przy ul. Długiej 12, przywracając jej historyczny wygląd oraz tworząc atrakcyjne miejsce pracy  dla 14 wysoko wykwalifikowanych osób.

Regeneruje siły podczas długich wypraw rowerowych i na spływach kajakowych najpiękniejszymi rzekami w Polsce.


facebook.com/ZarembaTadeusz