2. Jan Jarota

Łomżyniak, ojciec trojga dzieci, działacz narodowy. Poseł na Sejm V kadencji. Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży [kadencja 2002-2005], doświadczony radny [kadencja 1994-98, 2013-14]. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie-Wydział Weterynarii [obecnie UWM] oraz Akademii Teologii Katolickiej  w Warszawie [obecnie UKSW], lekarz weterynariimagister teologii.

Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Udziela  się  wraz  z żoną Elżbietą w Ruchu Kościoła Domowego.

Hobby: książki, muzyka, szachy brydż.


facebook.com/303341956924925