Tadeusz Zaremba – kandydat na Prezydenta

Jako Prezydent zobowiązuję się:

 • Łączyć ludzi do wspólnych, ambitnych działań dla Łomżybez podziałów partyjnych i wykluczania kogokolwiek
 • Zapewnić sprawne działanie administracji  UM, która kompetencjami, troską o interesantów oraz szybkością działania zasłuży na miano Przyjazny urząd
 • Skończyć z republiką kolesi, tj. zatrudnianiem radnych i innych protegowanych w instytucjach, placówkach i spółkach miejskich.
 • Umacniać samorządność mieszkańców w osiedlach, z realnym prawem współdecydowania  w sprawach inwestycyjno-budżetowych Miasta
 • Zapewnić wnikliwą kontrolę kosztów w spółkach miejskich, bo za ich zbędne wydatki (np. reklama) muszą drogo płacić mieszkańcy w  opłatach za ciepło,wodę, ścieki, śmieci.
 • Skutecznie równoważyć dochody i wydatki budżetu z zachowaniem możliwości inwestowania i zmniejszania długu głównie poprzez intensywne zabiegi   o wzrost dochodów Łomżyniaków, zdobywanie wszystkich możliwych dotacji celowych i unijnych  oraz gospodarne wydatkowanie środków publicznych
 • Konsekwentnie realizować priorytety programowe Przyjaznej Łomży:

  • Samorząd wspierający talenty i zainteresowania młodych Łomżyniaków bogata oferta zajęć pozaszkolnych dla wszystkich, dobra edukacja zawodowa dla młodzieży i dorosłych
  • Godne życie seniorów w przyjaznym otoczeniu niższe opłaty komunalne, pomoc sąsiedzka (wolontariat) w codziennych sprawach, dobra opieka w chorobie, wspieranie integracji seniorów- klubów, ogrodów działkowych, uniwersytetów złotego wieku itp.
  • Partnerska, innowacyjna gospodarkawysokie zarobki, konkurencyjność, podwyższanie kwalifikacji, partnerstwo biznesowe, wspieranie inwestorów w nowoczesne technologie.
  • Kultura, sport, rekreacja jako przestrzeń integracji Mieszkańców i promowania naszej tożsamości
  • Uczciwe zarządzaniejawność i przejrzystość decyzji, skuteczna kontrola obywatelska, jawna polityka kadrowa, koniec z protekcją w zatrudnianiu.

Proszę Państwa o masowy udział w wyborach 21 października 2018 r. oraz poparcie mojej kandydatury – jako najlepiej przygotowanego do tej trudnej funkcji.
Moim doświadczeniem i skutecznością pragnę dobrze służyć Łomżyniakom.
Razem budujmy nasza pomyślność w Przyjaznej Łomży.

Tadeusz Zaremba

 • Absolwent Politechniki Warszawskiej, przedsiębiorca i nauczyciel.  Doświadczony menedżer, skuteczny w innowacyjnym działaniu i zarządzaniu zmianą.
 • Animator przedsiębiorczości. Lider wielu projektów rozwojowych w edukacji i biznesie.
  Potrafi  integrować ludzi do współpracy w realizacji ambitnych celów.
 • Samorządowiec z zasadami, nastawiony na transparentne, uczciwe działanie. Doświadczony i dociekliwy Radny Rady Miejskiej, konsekwentny zwolennik współpracy ponad podziałami na rzecz rozwoju Łomży i komfortu życia jej mieszkańców.
 • Specjalista od budżetu i finansów samorządowych.

Pierwsze doświadczenia społeczne zdobywał w samorządzie szkolnym i studenckim, wybierany do pełnienia ważnych funkcji przedstawicielskich na wydziale, w uczelni i środowisku warszawskim. Po powrocie do Łomży był lubianym przez młodzież, wyróżniającym się nauczycielem. Pełnił funkcje kierownicze w organizacjach politycznych i administracji wojewódzkiej, koordynował działania inwestycyjne w oświacie, m. in. budowę SP – 9, SP-10, przedszkoli nr 10, 14 i 15. Jako wicekurator – formalnie zlecił przygotowanie budowy pływalni w SP-10 i hali sportowej w SP-9.

Jako dyrektor, skutecznie zabiegał o szybką budowę Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Przykoszarowej. Kierował również wdrożeniem innowacyjnych form kształcenia w zawodach technicznych, opartych na europejskim modelu edukacji dualnej (integracja praktyki i teorii). Absolwenci „Mechaniaka” cieszą się prestiżem w całym kraju. Wielu z nich pełni ważne funkcje gospodarcze i publiczne.

W latach 1998-2001 był prezesem Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w której realizował procesy nowoczesnego zarządzania, modernizacji i termomodernizacji zasobów, inwestowania w wysokie kompetencje personelu.

Pracował także jako konsultant w centralnych instytucjach systemu oświaty oraz koordynował ogólnopolskie programy efektywnej edukacji ekonomicznej (Ekonomia w szkole, Moje finanse) 

Absolwent Szkoły Liderów Społecznych, trener, współpracownik organizacji pozarządowych działających na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, edukacji zawodowej dorosłych i wsparcia ludzi o szczególnych potrzebach, w tym seniorów i niepełnosprawnych. Współpracuje z samorządami woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego w zakresie rozwoju edukacji na terenach wiejskich.

Zrewitalizował zabytkową nieruchomość rodzinną przy ul. Długiej 12, przywracając jej historyczny wygląd oraz tworząc atrakcyjne miejsce pracy  dla 14 wysoko wykwalifikowanych osób.

Regeneruje siły podczas długich wypraw rowerowych i na spływach kajakowych najpiękniejszymi rzekami w Polsce.


facebook.com/ZarembaTadeusz

1. Ewa Małgorzata Chludzińska

Wieloletnia nauczycielka Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży, dr nauk społecznych UW, nauczyciel akademicki, matka czworga dzieci, bezpartyjna, radna Rady Miejskiej Łomży. Wyznaje zasadę, że życie jest służbą.

Dlaczego kandyduję do Rady Miejskiej Łomży?

Mam już trochę doświadczeń w pracy w obecnej kadencji. Znam problemy miasta. Nie akceptuję partyjnego klucza, kolesiostwa i prywaty w sprawach  dotyczących naszej miejskiej wspólnoty.

Zawsze dotrzymuję słowa

Jako radna Rady Miejskiej Łomży, zgodnie z wyborczymi obietnicami w kampanii z 2014 roku, ufundowałam w latach 2014, 2015, 2016, stypendium – nagrodę edukacyjną w wysokości jednej miesięcznej diety radnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 4.

Zawsze myślę o ludziach

Jako pierwsza w styczniu 2018 r. wystąpiłam na sesji Rady Miejskiej Łomży z projektem bezpłatnej komunikacji miejskiej dla wszystkich mieszkańców Łomży.
Szczególnie bliskie są mi problemy oświaty.
Łomża to moje miasto, mój dom, moja ulica, moi sąsiedzi, znajomi z osiedla, ludzie, z którymi pracuję, których spotykam….

ŁOMŻA to MY


facebook.com/ChludzinskaEwa

1. Dariusz Domasiewicz

Obecny radny (kadencji 2014-2018), społecznik aktywnie wspierający rozwój Łomżycy.  Aktualnie z innymi radymi zabiega o powstanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5.

Czynnie wspierający ideę budżetu obywatelskiego od początku jego powstania – zainicjował kilkanaście zrealizowanych projektów na Łomżycy.

W latach poprzednich mieszkańcy mogli go poznać w roli Przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz Przewodniczącego Rady Rodziców w Publicznym Przedszkolu nr 1.

1. Wojciech Michalak

Lat 53, dwoje dzieci, Łomżyniak od kilku pokoleń, mgr prawa, dyplomowany zarządca nieruchomości. Od dwudziestu lat zawodowo związany z Łomżyńską Spółdzielnią Mieszkaniową w Łomży. Od 2017 r. Prezes Zarządu ŁSM w Łomży.

Priorytetem w mojej pracy jest podejmowanie działań na rzecz wprowadzenia rozwiązań obniżających koszty użytkowania mieszkań przy poprawie komfortu zamieszkiwania. Znam potrzeby mieszkańców osiedli, które są również potrzebami mieszkańców miasta – to także moje potrzeby. Pracując w Spółdzielni społecznie współorganizowałem przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców spółdzielczych osiedli  jako Prezes Ogniska TKKF „ZEFIR”.

Chcę by Łomża rozwijała się bez względu na zmiany polityczne w kraju. Uważam, że samorząd służy współpracy i rozwojowi.

Moje motto: Słuchać mieszkańców, Rozmawiać, Pracować na rzecz mieszkańców

2. Andrzej Podsiadło

Społecznik zabiegający o estetykę i rozwój Osiedla nr 5 oraz historycznego centrum miasta. Od 2009 r. członek Rady Osiedla, od 2012 r. jej przewodniczący.

Inicjator wielu zwycięskich projektów w Budżecie Obywatelskim, m.in. ul. Jana z Kolna, ul. Szkolna, dwóch odcinków ul. Zielonej, schodów z ul. Zielonej na Rybaki, z ul. Zjazd na Zamiejską, schodów z ul. Rybaki na ul. Sikorskiego, chodnika przez „Mogiłki” oraz przystanku MPK na ul. Giełczyńskiej.

Konsekwentnie dbający o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców Osiedla, zwłaszcza starszych, do czego bardzo przyczyniły się wykonane zadania.

Laureat „Wyróżnienia Łomżyńskiego Społecznika Roku 2017”.

3. Małgorzata Danuta Sokołowska

Ekonomistka, działaczka społeczna.
Absolwentka Uniwersytetu  Łódzkiego – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny.
Pracuje od wielu lat w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Łomży.
Mężatka, bezpartyjna, otwarta na ludzkie problemy egzystencjonalne.

Kandyduję z komitetu bezpartyjnego Przyjazna Łomża, ponieważ uważam, że jedynie samorządność pozbawiona barw partyjnych i odgórnego sterowania może zaspokoić słuszne  potrzeby i dążenia mieszkańców Łomży

4. Grażyna Wojewoda

Jestem pedagogiem, wieloletnią nauczycielką w Zespole Szkół Specjalnych.

Moja pasją jest wspieranie w rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej szczególnie troskliwej opieki.

Kandyduje do Rady Miejskiej, ponieważ chciałabym zwracać uwagę na problemy ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych, a samorząd lokalny może dla nich uczynić wiele dobrego. Bardzo mi zależy, by Starówka Łomżyńska znów zaczęła tętnić życiem towarzyskim i kulturalnym.

5. Andrzej Cezary Gatyński

Przedsiębiorca – handlowiec.

Dostrzega problemy osób starszych i niepełnosprawnych. Jako Radny chciałby uczestniczyć w działaniach na rzecz zapewnienia im wsparcia i opieki w codziennych sprawach życiowych, a także zorganizowania w Łomży zakładu opiekuńczo – pielęgnacyjnego dla osób samotnych, opuszczających szpital itp.

Zdolny gitarzysta, udziela się muzycznie w  uroczystościach społecznościowych i kościelnych. Chciałby zadbać w większe wsparcie dla chórów, zespołów i innych form artystycznej aktywności starszych i młodych.


facebook.com/756873687984867

6. Maciej Chludziński

Jestem człowiekiem z pasją, otwartym na ludzi. Zawsze stawiam czoła wyzwaniom, co prawda z różnym skutkiem, ale z uśmiechem na twarzy.  Łatwo nawiązuję kontakt a swoją determinacją i postawą potrafię budzić w ludziach nadzieję i motywacje do pokonywania własnych słabości. Po poważnym wypadku dostałem drugą szansę na życie i przez to rozumiem, jak wielka jest siła wiary i woli, która może przenosić góry.

Kandyduję do Rady Miejskiej, by uwrażliwić samorząd na potrzeby zwykłych ludzi potrzebujących. Moim celem jest działanie na rzecz ludzi niepełnosprawnych i osamotnionych.

Razem możemy zmieniać Łomżę na lepszą, bardziej przyjazną dla mieszkańców.

Moje hasło: Z sercem do ludzi